Seleccions bíbliques

Com podem conèixer el camí

Com està escrit: No hi ha ningú just, ni un. No hi ha ningú que comprengui, no hi ha ningú que cerqui Déu. Tots s’han desviat, alhora s’han fet inútils: no hi ha ningú que actuï amb benignitat, no n’hi ha ni un de sol… ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu (Romans capítol 3, versicles 10 a 12 i 23).

Oh Jahveh, els teus ulls no estan sobre la veritat? Tu els has colpit, i no els ha dolgut; els has consumit, i han refusat de rebre correcció; han endurit les seves cares més que un roc, han refusat de convertir-se. I jo em deia: Certament aquests pobres, són insensats, perquè no coneixen el camí de Jahveh, el judici de llur Déu (Jeremies capítol 5, versicles 3 i 4).

Tot camí de l’home és recte als seus propis ulls, però Jahveh pesa els cors (Proverbis capítol 21, versicle 2).

Tots nosaltres ens vam esgarriar com ovelles, ens vam girar cadascú vers el seu propi camí; i Jahveh ha fet recaure sobre ell (el Messies) la iniquitat de tots nosaltres (Isaïes capítol 53, versicle 6).

Així diu Jahveh: Atureu-vos sobre els camins i mireu, i pregunteu pels les antigues senderes, quin és el bon camí, i camineu-hi, i trobareu descans per a les vosaltres ànimes. I van dir: No hi caminarem (Jeremies capítol 6, versicle 16).

Cerqueu Jahveh, mentre pot ser trobat; crideu-lo, mentre és a prop. Que el malvat deixi el seu camí, i l’home d’iniquitat els seus pensaments; i torni a Jahveh, i ell li tindrà misericòrdia, i al nostre Déu, perquè perdonarà abundantment. Perquè els meus pensaments no són els vostres pensaments, ni els vostres camins els meus camins -declaració de Jahveh. Perquè com els cels són per damunt de la terra, així són els meus camins per damunt dels vostres camins, i els meus pensament per damunt dels vostres pensaments(Isaïes capítol 55, versicles 6 a 9).

Examina’m, oh Déu, i coneix el meu cor, prova’m, i coneix els meus pensaments, i mira si hi ha algun camí dolent en mi, i mena’n pel camí etern (Psalm 139, versicles 23 i 24).

Jesús li diu: Jo sóc el camí i la veritat i la vida: ningú no ve al Pare sinó per mi (Evangeli segons Joan, capítol 14, versicle 6).

Jo sóc la porta: si algú entra per mi, serà salvat, i entrarà i sortirà, i trobarà pasturatge (Evangeli segons Joan, capítol 10, versicle 9).

Entreu per la porta estreta. Perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren. Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben (Evangeli segons Mateu, capítol 7, versicles 13 i 14).

Tot el que el Pare em dóna vindrà a mi, i el qui ve a mi no el trauré pas fora(Evangeli segons Joan, capítol 6, versicle 37).

Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré descansar (Evangeli segons Mateu, capítol 11, versicle 28).

En veritat, en veritat us dic: el qui escolta la meva paraula i creu al qui m’ha enviat, té vida eterna, i no va a condemnació, sinó que ha passat de la mort a la vida (Evangeli segons Joan, capítol 5, versicle 24).