Publicacions

Presentem algunes publicacions que defineixen la nostra posició com a Església Cristiana Bíblica. Algunes es poden baixar en format PDF gratuïtament per a ús particular. També han estat publicades com a  llibres impresos, que ens podeu demanar de franc en la secció «Contacte».

La Salvació i els dubtes d’algunes persones

Un petit llibre que vol donar resposta al teus dubtes

L'Església de Déu vivent

Un petit llibre que recull un seguit de textos bíblics sobre l'Església de Déu

Llegint la Santa Bíblia

Guiatge per llegir la Santa Bíblia en dos anys

Creiem i confessem

Objectius i propòsits, base doctrinal i de pràctiques de l’Església

L’organització de l’Església a través del Nou Testament

Antoni Mendoza i Miralles

El cost d’un testimoniatge per “tot el consell de Déu”

Armando Di Pardo

El baptisme i el Sant Sopar. Quin és l’ordre bíblic dels símbols

Frédéric Buhler

La pretendida "autoridad pastoral"

Josep Egea i Gonzalvo