Gòlgota: les paraules finals de Jesús sobre la Creu

Continuant amb el tema anterior, considerem les paraules finals que Jesús va dir sobre la creu, de les que tenim registre, i que es troben relacionades bàsicament amb la seva obra redemptora.
Aquestes paraules ens recullen un seguit de fets objectius, darrere dels quals es van produir grans fets espirituals que trobem descrits, i profetitzats, a l’Antic Testament, en llocs com el Psalm 22 i Isaïes 53.

Deja un comentario