Crisis en la història de la salvació: El vedell d’or

 Un altre moment de “crisis” es va viure mentre Moisès era a la muntanya del Sinaí, per rebre de Déu les taules de la Llei i unes altres disposicions.

El poble, en veure que Moisès trigava en baixar de la muntanya, es tornà a la idolatria amb l’assentiment i participació d’Aaron, en lloc de mantenir-se ferm, i ser d’ajut al poble de Déu.
I és que l’home, fins i tot l’home religiós, fora de la gràcia de Déu, torna als seus antics errors, i s’oblida de l’obra de Déu.

Deja un comentario