Crisis en la història de la salvació: Déu segueix concretant la promesa

Anem a considerar ara algunes de les paraules profètiques que Isaïes va transmetre concretant elements relacionats amb el pla de Déu, en el desenvolupament de la història de la salvació.

Lúltima vegada, vam considerar la crisis que va representar el trencament del Regne dIsrael en dos, i el culte alternativiu que va establir Jeroboam I en el Regne del Nord. Aquell trencament, aquella divisió, no es va resoldre. El Regne del Nord va ser transportat pels asiris lany 722 a. C.; i el Regne de Judà fou transportat pels babilònics al 586 d.C.
Les paraules dIsaïes van ser donades en aquest context en el Regne de Judà, vivint la caiguda de Samaria, i sabent que el judici de Déu també arribaria al regne de sur.

Deja un comentario