Col 3:18-4:1. Instruccions concretes per a grups concrets

Abans de concloure l’epístola, Pau té un seguit d’instruccions concretes que donar als creients de Colosses, tenint present la seva situació concreta. L’església estava formada por un grup concret de persones, amb necessitat específiques i un context determinat. Algunes d’aquestes instruccions s’adreçaven a tots els seus membres, unes altres s’adreçaven solament a grups concrets. El següent capítol el dedicarem a considerar les instruccions generals, i dedicarem aquest capítol a aquelles que anaven adreçades a grups concrets de l’església.
Les instruccions concretes que considerarem fan referència a les relacions matrimonials, familiars i soci-laborals.

Deja un comentario