Llegim a Hebreus 13: Aspectes a no oblidar

La vegada anterior vam considerar tres fets relacionats amb la vida cristiana que cal tenir presents: que és una carrera de fons, que Déu té cura del nostre aprenentatge com a Pare, i que cal que les veritats espirituals es concretin pràcticament. Ara considerarem uns altres aspectes pràctics  que hi ha perill doblidar, i que … Leer más

Llegim a Hebreus 11: Per la fe

Arriben al capítol 11 , en els nostres estudis a Hebreus, per considerar el tema de la fe. Un tema de tot important, donat que sense ella “és impossible agradar a Déu”, i sense ella no podem rebre un bon testimoni de Déu al nostre favor.

Llegim a Hebreus 10: Algunes conseqüències de l’ofrena de Jesu-Crist

Si en consideració que vam fer del capítol 9 fou, vam parlar de l’afirmació de que Jesús obtingué eterna redempció, a partir de quatre verbs: Vingué, va entrar, es va oferir i apareixerà; la que presentem del capítol 10 la centrarem en la declaració del que el Pare volia per aconseguir aquella eterna redempció, a … Leer más

Llegim a Hebreus 8: El Nou Pacte

La comparació entre el judaisme i la fe cristiana arriba ara a la qüestió el Pacte. Déu va fer amb Israel un Pacte a Sinaí, el Vell Pacte, que Israel trencar reiteradament, fou un pacte condicional. Sobre ell es fonamentava el judaisme. Con alternativa a aquell pacte, Déu anuncià per Jeremies que establiria un Nou … Leer más

Llegim a Hebreus 7: La qüestió del sacerdoci

Arribats al capítol 7 de l’epístola als Hebreus, ens trobem amb la qüestió del “sacerdoci”. Es compara el sacerdoci “levític” amb el sacerdoci de Crist, i la conclusió és que el de Crist és la realitat de la que parlava en sacerdoci levític. La història de la trobada d’Abraham amb Melquisedec il·lustra aquesta gran veritat. … Leer más

Llegim a Hebreus 4: Un eminent Gran Sacerdot

Considerant la singularitat de Jesu-Crist, el capítol quatre d’Hebreus el compara amb tot gran sacerdot segons la Llei de Moisès. Comparat amb els grans sacerdots levític, Jesús és un “eminent Gran Sacerdot”, tant en la seva encarnació, com al llarg de la seva estada entre els homes, i un cop ha travessat els cels. Jesús … Leer más