La resposta de Jesús a les preguntes profètiques dels seus deixebles

Els esdeveniments enregistrats al capítol 24 de Mateu van tenir lloc mentre Jesús i els seus deixebles pujaven la Muntanya de les Oliveres, que era davant de Jerusalem. Allí, els van mostrar el Temple de Jerusalem a Jesús. Quan els digué que no restaria pedra sobre pedra, van quedar desconcertats. Tot seguit, un cop asseguts, … Leer más

Jesús clama davant dels hipòcritas religiosos (Mt 23)

Jesús rebutja tota mena d’hipocresia, i d’una manera especial la hipocresia religiosa i dels religiosos. Aquest fet queda clarament evidenciat per les paraules que Jesús va dir als seus deixebles, que recull Mateu al seu Evangeli. Però les denuncies fetes per Jesús no deixen de ser una invitació al penediment, una mostra de la seva … Leer más

Dimarts: La figuera; inici de la confrontació final amb els jueus

Entrem a considerar els fets que es van produir el dimarts, de la setmana en que Jesús morí a la Creu. El fet que maleís aquella figuera sense fruit, però amb moltes fulles, il·lustrativa de l’estat de molts; i l’inici de l’enfrontament de Jesús amb els dirigents jueus desobedients a la Paraula de Déu.

L’entrada triomfal a Jerusalem

Entrem en la setmana final abans de la Creu, considerant l’entrada triomfal que Jesús va protagonitzar a la ciutat de Jerusalem, per donar-se a conèixer a tothom com el Messies promès, el Rei d’Israel. Com sempre, aquells fets va provocar diferents reaccions entre els presents, que ens porten a considerar que creiem nosaltres sobre la … Leer más