Col 4:2-6. Instruccions concretes per a tots

Pau conclou l’ensenyament de l’epístola, abans de l’acomiadament, amb tres instruccions concretes més; però aquesta vegada no van adreçades a certs grups concrets de germans i germanes, sinó que s’adrecen a tots per igual. Aquestes instruccións concretes són sobre la pregària, sobre la manera que s’ha de conduir un cristià, i sobre la manera d’adeçar-se … Leer más

Col 3:18-4:1. Instruccions concretes per a grups concrets

Abans de concloure l’epístola, Pau té un seguit d’instruccions concretes que donar als creients de Colosses, tenint present la seva situació concreta. L’església estava formada por un grup concret de persones, amb necessitat específiques i un context determinat. Algunes d’aquestes instruccions s’adreçaven a tots els seus membres, unes altres s’adreçaven solament a grups concrets. El … Leer más

Col 3:15-17. En el baptisme: I que la pau de Déu i la paraula de Crist…

Sobre la base de la identificació del cristià amb la mort de Crist i amb la seva resurrecció, Pau a exhortat als cristians de Colossencs a actuar en conseqüència, fent morir els membres que els feien pecar, i deixant de banda tota una manera de fer de quant no eren cristians. S’havien despullat de l’home … Leer más

Col 3:1-4 En el baptisme: Si vau morir i vau ressuscitar amb Crist

El baptisme era un acte molt important entre els primers cristians, donat que era el moment en que una persona testificava públicament que s’identificava amb Jesús com el Crist, confessant la seva fe incondicional en la suficiència de la seva mort redemptora. Per això, el baptisme establia un abans i un després en la vida … Leer más

Col 2:11-23 Davant l’engany… Cal recordar el que Crist ha fet

Davant les pressions d’aquells que creien que calia complir la Llei per a ser salvats, i dels grups místics, Pau recorda als cristians de Colosses la suficiència de l’obra de Crist. En ell van ser circumcidats espiritualment, sepultats i ressuscitats en el baptisme, i van rebre la vida. Per això, no havien de permetre de … Leer más